!Xš‚‰

DIECIMINUTI FILM FESTIVAL 18 - I finalisti


DIECIMINUTI FILM FESTIVAL 18 - I finalisti
Al DFF18 (25 marzo - 1 aprile 2023) si sono iscritte 587 opere provenienti da 51 nazioni, in rappresentanza di tutti e 5 i continenti. Questi i corti finalisti:

OFFICIAL SELECTION
- 48 Gradi di Andrea Di Iorio
- Before Heaven di Ahmad Heydarian
- Bergie by Dian Weys (South Africa), 7 min.
- Gravedigger di Kevin Ó Flatharta
- Hydra di Vladimir Bolgov, Velimir Rusakov
- Katvoman di Hadi Shebaini
- Kids Games di Bernabé Rico
- Natìa di Roberta Spagnuolo
- Old Tricks di Viktor Ivanov, Edoardo Pasquini
- Ponche de Huevo di Javier San Román
- Rustling di Tom Furniss
- Un Paradis pour les Abeilles di Simon Garez

EXTRALARGE
- Attraction by Radik Kudoyarov
- Delivery to Hell di Mickaël Draï
- Don Vs Lighting di Big Red Button
- Killing Ourselves di Maya Yadlin
- La Confessione di Giuseppe D’Angella, Simone D’Alessandro
- La neve coprirà tutte le cose di Daniele Babbo
- Memoir of a Veering Storm di Sofia Georgovassili
- Mesa para 3 di Álvaro G. Company, Meka Ribera
- No Trace di Serafim Orekhanov
- Over Mij di Ali Asgari
- Same Old di Lloyd Lee Choi
- Split Ends di Alireza Kazemipour
- Stylo Rouge di Abdou El Mesnaoui Nassib
- Tula di Bea de Silva
- Un’ora sola di Serena Corvaglia

ANIMATIONS
- Amarradas di Carmen Córdoba González
- Do we have a chance? di Valentina Galdi
- Foodsteps on the wind di Maya Sanbar
- Matapacos di Karla Riebartsch, Lion Durst
- Rest in Piece di Antoine Antabi
- Shine on Us di Shang-Yan Jiang

DOC10
- Il peso della memoria di Asia Solfanelli, Matteo Bossoletti
- La traversata della formica di Claudio Emmolo
- Murmur di Katharina Pichler

VISTI DA VICINO
- Bolle di Andrea Rampini
- Essere Idea di Francesco Bortone
- Nothing’s Left di Davide Pellino

08/03/2023, 17:39