TersiteFilm
!X
Data: 21/01/2011 - 11/03/2011
Luogo: Monopoli (BA), Italia
Periodo: Gennaio - Marzo
Sito Web: http://www.sudestival.org/index.php