CINECITTÀ SI MOSTRA
I Viaggi Di Roby

Info


Indirizzo:
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Str., 1
10557
Berlino
Germania

Sito Web:
www.bundesregierung.de

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien


2019

- Butterflies in Berlin, di Monica Manganelli  senza distribuzione

2018

- Reise nach Jerusalem, di Lucia Chiarla

2008

- Cuore di Fuoco, di Luigi Falorni