!Xš‚‰
locandina di "Born"

Born


Regia: Claudio Zulian
Anno di produzione: 2014
Durata: 120'
Tipologia: lungometraggio
Genere: drammatico/storico
Paese: Spagna
Produzione: Acteon
Distributore: n.d.
Data di uscita: 21/11/2014
Formato di ripresa: HD
Camera: Blackmagic Pocket Cinema Camera
Formato di proiezione: DCP, colore
Vendite Estere: Intellect Pictures
Titolo originale: Born
Altri titoli: Nato

Sinossi: Basato su eventi reali, il film segue le avventure del fabbro Bonaventura Alberni, di sua sorella Marianna e del ricco mercante Vicenç, con i quali entrambi hanno un rapporto eccezionale. Tutti vissero all'inizio del XVIII secolo nel quartiere scomparso di Barcellona, ​​nel Bornet.

Sito Web: https://bornfilm.org/

Ambientazione: Barcellona (Spagna) / Badalona (Spagna)

"Born" è stato sostenuto da:
Generalitat de Catalunya
Ayuntament de Barcelona
Televisió de Catalunya
Fundació Noguera
Fundació Obra Social ''La Caixa''
Museo de la Música de Barcelona


Video


Foto

Notizie